PV Personal Trainer – Privacy Policy

De Pretty Virtual Personal Trainer is ontwikkeld als experiment voor de Google Assistant. Met dit experiment testen we een sample dialog gebasseerd op een (deels vervormde) stem.

Welke informatie verzamelen we?

De Pretty Virtual Personal Traineractie is niet bedoeld om contextuele gegevens van een gebruiker te verzamelen. Door Dialogflow te gebruiken als een ontwikkeltool, verzamelen we echter automatisch gegevens zoals server- en HTTP-logbestanden, gegevens die worden verzonden door de Actions op Google API en gebruiksinformatie. Dit omvat ook informatie die we van de gebruiker ontvangen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de permissies-API. Het is niet onze bedoeling om persistente ID’s (zoals de Google ID) te verzamelen.

Hoe gebruiken we deze informatie?

De ontvangen steminformatie wordt gebruikt voor het geven van een antwoord met informatie voor deze actie. Het wordt niet elders verwerkt dan Dialogflow en de Google cloud.

Welke informatie delen we?

We delen geen informatie met derde partijen.