Spotmeister fun – privacy policy

Spotmeister fun is een experiment voor de Google Assistant. Met dit experiment valideren we een spel-concept (locatie gebaseerde quiz).

Welke informatie verzamelen we?

Spotmeister fun heeft zal contextuele gegevens van een gebruiker verzamelen om deze op een later moment te herkennen en om quizvragen te stellen die gebaseerd zijn op de locatie van de gebruiker. Door VoiceFlow en Dialogflow te gebruiken als een ontwikkeltool, verzamelen we echter automatisch gegevens, zoals server- en HTTP-logbestanden, gegevens die worden verzonden door de Actions op Google API en gebruiksinformatie. Dit omvat ook informatie die we van de gebruiker ontvangen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de permissies-API.

Om gebruik te maken van “the wisdom of the crowd” zal er een gebruikers-ID in enige vorm verzameld worden zodat we weten welke gebruiker een vraag heeft toegevoegd en de voortgang van het spel en eventuele puntentelling kunnen toevoegen.

Hoe gebruiken we deze informatie?

De ontvangen steminformatie wordt gebruikt voor het geven van een antwoord met informatie voor deze actie. Het wordt niet elders verwerkt dan VoiceFlow, Dialogflow en de Google cloud.

Welke informatie delen we?

We delen geen informatie met derde partijen.